Zamestnanci MŠ

riaditeľka MŠ Mgr. Eva Cviková

riaditeľka MŠ Mgr. Eva Cviková

zástupkyňa riaditeľky MŠ a učiteľka v triede Mackov Bc. Erika Szekeresová, DiS

zástupkyňa riaditeľky MŠ a učiteľka v triede Mackov Bc. Erika Szekeresová, DiS

učiteľka v triede Mackov Erika Šajbenová, DiS

učiteľka v triede Mackov Erika Šajbenová, DiS

učiteľka v triede Ježkov Mgr. Alžbeta Husárová

učiteľka v triede Ježkov Mgr. Alžbeta Husárová

učiteľka v triede Ježkov                                              Eva Kutruczová

učiteľka v triede Ježkov Eva Kutruczová

učiteľka v triede Krtkov Jana Ernestová

učiteľka v triede Krtkov Jana Ernestová

učiteľka v triede Krtkov Dagmar Grófová

učiteľka v triede Krtkov Dagmar Grófová

učiteľka v triede Zajkov Erika Dékányová

učiteľka v triede Zajkov Erika Dékányová

učiteľka v triede Zajkov Klaudia Petrášová

učiteľka v triede Zajkov Klaudia Petrášová

učiteľka v triede Sloníkov Iveta Varényiová

učiteľka v triede Sloníkov Iveta Varényiová

učiteľka v triede Sloníkov Marcela Barčiaková

učiteľka v triede Sloníkov Marcela Barčiaková

učiteľka v triede Lienok Alena Štefanková

učiteľka v triede Lienok Alena Štefanková

učiteľka v triede Lienok Franciska Víghová

učiteľka v triede Lienok Franciska Víghová

učiteľka v triede Včielok Martina Algayerová

učiteľka v triede Včielok Martina Algayerová

učiteľka v triede Včielok Erika Kubicskóová

učiteľka v triede Včielok Erika Kubicskóová

vedúca šk. jedálne, účtovníčka MŠ Eva Hercová

vedúca šk. jedálne, účtovníčka MŠ Eva Hercová

hlavná kuchárka Alžbeta Lévaiová

hlavná kuchárka Alžbeta Lévaiová

kuchárka Mária Baloghová

kuchárka Mária Baloghová

kuchárka Michaela Hercegová

kuchárka Michaela Hercegová

mzdová účtovníčka Mgr. Marcela Jančová

mzdová účtovníčka Mgr. Marcela Jančová

prevádzková pracovníčka Emília Kuzmická

prevádzková pracovníčka Emília Kuzmická

prevádzková pracovníčka Klára Lebóová

prevádzková pracovníčka Klára Lebóová

prevádzková pracovníčka Marta Mellenová

prevádzková pracovníčka Marta Mellenová

prevádzková pracovníčka Angelika Marčová

prevádzková pracovníčka Angelika Marčová

školník Karol Blaškovič

školník Karol Blaškovič