Včielky

 

Triedne učiteľky: ERIKA KUBICSKÓOVÁ, MARTINA ALGAYEROVÁ
Trieda: 4 - 5 ročné deti
Počet detí: 24       
                                             
  vcielkyvcielky2020@gmail.com


Charakteristika triedy:
Aj v našej triede to tak stále bzučí. Našu triedu – triedu Včielok navštevuje  24 detí vo veku 4-5 rokov. Okrem hrania sa, ktoré je veľmi dôležité pre ich zdravý vývoj,  Včielky rady kreslia, ešte radšej maľujú, cvičia a tancujú, vzdelávajú sa na počítači, kde riešia zložité úlohy. Včielky si rady zacvičia v telocvični. Každý deň sa tešia na pobyt vonku na školskom dvore v každom ročnom období. Pred popoludňajším odpočinkom sa prenesú do ríše rozprávok a držia palce dobrým hrdinom v boji proti ježibabám, drakom a iným zlým stvoreniam. A po olovrante už čakajú na náruč svojich mamičiek a oteckov.


Denný poriadok:
7.00 - Hry a činnosti podľa výberu detí, Zdravotné cvičenie
8.30  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Vzdelávacie aktivity, Pobyt vonku
11.30  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Odpočinok
14.40  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Hry a činnosti podľa výberu detí, Vzdelávacie aktivity, Krúžková činnsoť

Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Včielok.

Prosím, nazrite k nám:

Nech sa páči, vojdite k nám

Nech sa páči, vojdite k nám

stiahnuťzväčšiť
vstup do triedy

vstup do triedy

stiahnuťzväčšiť
stavebnicový raj

stavebnicový raj

stiahnuťzväčšiť
kútik na obchod

kútik na obchod

stiahnuťzväčšiť
stavebnicový kútik

stavebnicový kútik

stiahnuťzväčšiť
výtvarný kútik

výtvarný kútik

stiahnuťzväčšiť
mediálny kútik

mediálny kútik

stiahnuťzväčšiť
literárny kútik

literárny kútik

stiahnuťzväčšiť
vzdelávame sa

vzdelávame sa

stiahnuťzväčšiť
kalendár počasia

kalendár počasia

stiahnuťzväčšiť