Školská rada a Rada RZ

ŠKOLSKÁ RADA 

PREDSEDA:

Eva  Hercová - zástupca z nepedagogických zamestancov

ČLENOVIA:

zástupcovia rodičov:

Lenka Ďaďanová

Linda Bednárik

Kristína Sádovská

Mgr. Janka Páleníková

zástupcovia z pedagogických zamestnancov:

Erika Dékányová

Mgr. Alžbeta Husárová

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

JUDr. Jaromír Valent

Mgr. Štefan Danis

PaedDr. Anna Kijaček Rošková

MUDr. Silvester Demo

 

RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

PREDSEDA:

PhDr. Martina Bachnová 

POKLADNÍK:

Ing. Sandra Komáromy

REVÍZNA KOMISIA:

Ing. Zuzana Fógelová

ČLENOVIA:

RNDr. Kristína Rogozánová

Ing. Zuzana Klajmanová

Martina Tóthová

Ing. Henrieta Godány Vaššová