OZNAM

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22 bude 10. a 11.5.2021

http://www.msdorocka.sk/prijimanie-deti-zapis

PS/PK Information and Licensing Documents | View 

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach s platnosťou

od 3. mája 2021.

Podmienkou pre vstup do MŠ je:

- zákonný zástupca, ktorý privádza dieťa do MŠ odovzdá tlačivo Potvrdenie o bezinfekčnosti vždy po viac ako 3 dňoch prerušenia dochádzky vrátane soboty a nedele (k dispozícii na stiahnutie v Tlačivách na stiahnutie – záložka vľavo alebo http://www.msdorocka.sk/vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-3-5) 

- osoby vstupujúce do objektu/areálu školy sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

- povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z 15. 4. 2021 - všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov

- nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.

 

Ďakujeme.

 

 Návrat do škôl od 3.5.2021

https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf

Premium Vector | Coronavirus 2019-ncov or covid-19 disease prevention  concept with cute kids boy and girl wearing face mask isolated on white  background vector illustration