Lienky

Triedne učiteľky: ALENA ŠTEFANKOVÁ, FRANCISKA VÍGHOVÁ 
Trieda: 3 - 4 ročné deti
Počet detí: 23

lienkydorocka@gmail.com

Charakteristika triedy:
Logom našej triedy je LIENKA. Trieda sa nachádza na poschodí v druhej budove MŠ. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít. Každé centrum je vybavené didaktickými pomôckami, hračkami, ktoré rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, jemnú a hrubú motoriku.
V hrách a činnostiach  a vo vzdelávacích aktivitách aktívne využívame počítač, pracujeme s detskými edukačnými programami, v ktorých sa deti riadia podľa pokynov počítača - rozvíjajú si pozornosť, pamäť, grafomotorické zručnosti – priraďujú, triedia, usporadúvajú rôzne predmety, ale aj skladajú puzzle, vyfarbujú omaľovánky a kreslia podľa vlastnej fantázie.
Deti majú kladný vzťah najmä k výtvarným činnostiam. K obľúbeným  patrí kreslenie, maľovanie, lepenie, strihanie, skladanie papiera, práce s odpadovým a technickým materiálom,  ale aj konštruovanie z Lega a zo Sevy.

 

Harmonogram denných aktivít:
7,00    Hry a činnosti podľa výberu detí            
           Zdravotné cvičenie
8,30    Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
           Vzdelávacie aktivity
           Pobyt vonku
11,30  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
           Odpočinok
14,40  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
           Hry a činnosti podľa výberu detí
           Vzdelávacie aktivity
           Krúžková činnosť


Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Lienok.

 

 

Naše fotky

Vitajte u LIENOK !

Vitajte u LIENOK !

stiahnuťzväčšiť
Chodba k Lienkam

Chodba k Lienkam

stiahnuťzväčšiť
Naša interaktívna tabuľa

Naša interaktívna tabuľa

stiahnuťzväčšiť
Naša kuchynka

Naša kuchynka

stiahnuťzväčšiť
Tu tvoríme - kreslíme, maľujeme, modelujeme

Tu tvoríme - kreslíme, maľujeme, modelujeme

stiahnuťzväčšiť
Tu staviame, skladáme

Tu staviame, skladáme

stiahnuťzväčšiť
Tu sa umývame

Tu sa umývame

stiahnuťzväčšiť
výtvarný kútik

výtvarný kútik

stiahnuťzväčšiť
kútik pre dievčatká

kútik pre dievčatká

stiahnuťzväčšiť
prírodovedný kútik

prírodovedný kútik

stiahnuťzväčšiť
digitálny kútik

digitálny kútik

stiahnuťzväčšiť
pohľad do triedy

pohľad do triedy

stiahnuťzväčšiť
pohľad do kuchynky

pohľad do kuchynky

stiahnuťzväčšiť