Ježkovia


Triedne učiteľky: EVA  KUTRUCZOVÁ, Mgr. ALŽBETA HUSÁROVÁ          
Trieda:
4 - 6 ročných detí
Počet detí: 
25

jezkovia25@gmail.com


Charakteristika  triedy:
Logom našej triedy je JEŽKO. Trieda  je situovaná na poschodí, naľavo od riaditeľne. Je útulne a estetický zariadená, vybavená hračkami, edukačnými pomôckami a digitálnou technológiou. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít, v ktorých deti nadobúdajú nové vedomosti, rozvíjajú si svoje zručnosti, schopnosti a návyky rôznymi aktivitami využívajúcimi prvky Montessori pedagogiky. Centrá aktivít sú prispôsobené potrebám detí, spĺňajú edukačné aj estetické požiadavky, sú podnetné pre všestranný a harmonický rozvoj detí s prihliadnutím na ich individualitu a vývinové osobitosti.
V našej triede je zapísaných 12 dievčat a 13 chlapcov. Každé z 25 detí je dôležité, rešpektované, ľúbené a je dôvodom, prečo sme tu.


Harmonogram denných aktivít:
7,00    Hry a činnosti podľa výberu detí            
           Zdravotné cvičenie
8,50    Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
           Vzdelávacie aktivity
           Pobyt vonku
11,50  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
           Odpočinok
14,15  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
           Hry a činnosti podľa výberu detí
           Vzdelávacie aktivity
           Krúžková činnosť


Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Ježkov.

Triedne aktivity:
-Tekvicové strašidielka
- Deň materských škôl - Zdravý deň v MŠ
- Vianočná besiedka a vianočné posedenie
- Maškarný ples
- besiedka ku Dňu matiek
- Mliečny deň
- Deň rodiny
- Výlet s rodičmi
 
NAŠA FOTOGALÉRIA

 

Dobrý deň, vitajte!

Dobrý deň, vitajte!

stiahnuťzväčšiť
Ježko a médiá

Ježko a médiá

stiahnuťzväčšiť
Ježko sa hrá

Ježko sa hrá

stiahnuťzväčšiť
Ježko kreslí, maľuje

Ježko kreslí, maľuje

stiahnuťzväčšiť
Ježko skladá, stavia, konštruuje

Ježko skladá, stavia, konštruuje

stiahnuťzväčšiť
Dovidenia, príďte zas!

Dovidenia, príďte zas!

stiahnuťzväčšiť
Naša umyvárka

Naša umyvárka

stiahnuťzväčšiť
Hanka, všetko najlepšie :)

Hanka, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Karinka, všetko najlepšie :)

Karinka, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Damianko,všetko najlepšie:)

Damianko,všetko najlepšie:)

stiahnuťzväčšiť
Filipko, všetko najlepšie :)

Filipko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Nové Zámky - bašty

Nové Zámky - bašty

stiahnuťzväčšiť
Jesenné puzzle

Jesenné puzzle

stiahnuťzväčšiť
Šimonko, všetko najlepšie :)

Šimonko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Denisko, všetko najlepšie :)

Denisko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Danko, všetko najlepšie :)

Danko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Podarilo sa nám to?

Podarilo sa nám to?

stiahnuťzväčšiť
Vykladáme Danka

Vykladáme Danka

stiahnuťzväčšiť
Zložil som sovu

Zložil som sovu

stiahnuťzväčšiť
Veselé Vianoce :)

Veselé Vianoce :)

stiahnuťzväčšiť
Peťko, všetko najlepšie :)

Peťko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Ninka, všetko najlepšie :)

Ninka, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Dorka, všetko najlepšie :)

Dorka, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Matthias, všetko najlepšie :)

Matthias, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Šašo a my :)

Šašo a my :)

stiahnuťzväčšiť
Zaujímavé, že?

Zaujímavé, že?

stiahnuťzväčšiť
Ondrejko, všetko najlepšie :)

Ondrejko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Dievčatá na karnevale

Dievčatá na karnevale

stiahnuťzväčšiť
Chlapci na karnevale

Chlapci na karnevale

stiahnuťzväčšiť
Karnevaaaaal :)

Karnevaaaaal :)

stiahnuťzväčšiť
Karnevalové stavanie

Karnevalové stavanie

stiahnuťzväčšiť
Karnevalové skladanie

Karnevalové skladanie

stiahnuťzväčšiť
Sofi, všetko najlepšie :)

Sofi, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Maximko, všetko najlepšie :)

Maximko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Denisko, všetko najlepšie :)

Denisko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie, Zitka :)

Všetko najlepšie, Zitka :)

stiahnuťzväčšiť