Interiér MŠ

hlavný vstup do budovy

hlavný vstup do budovy

stiahnuťzväčšiť
Rozprávkový svet

Rozprávkový svet

stiahnuťzväčšiť
Environmentálny kútik

Environmentálny kútik

stiahnuťzväčšiť
Predškolský svet

Predškolský svet

stiahnuťzväčšiť
hlavné schodisko

hlavné schodisko

stiahnuťzväčšiť
telocvičňa s rebrinami

telocvičňa s rebrinami

stiahnuťzväčšiť
čelná stena telocvične

čelná stena telocvične

stiahnuťzväčšiť
pracovná miestnosť

pracovná miestnosť

stiahnuťzväčšiť
chodba ku včielkam

chodba ku včielkam

stiahnuťzväčšiť
schodisko k lienkam a sloníkom

schodisko k lienkam a sloníkom

stiahnuťzväčšiť
chodba vedúca k jedálni

chodba vedúca k jedálni

stiahnuťzväčšiť
spoločenská miestnosť

spoločenská miestnosť

stiahnuťzväčšiť
spoločenská miestnosť

spoločenská miestnosť

stiahnuťzväčšiť