Včielky

 

Triedne učiteľky: ERIKA KUBICSKÓOVÁ, Bc. NIKOLA DUCHOŇOVÁ
Trieda: 4 - 5 ročné deti
Počet detí: 24       
                                              
 vcielkydorocka@gmail.com    


Charakteristika triedy:
Aj v našej triede to tak stále bzučí. Našu triedu – triedu Včielok navštevuje  24 detí vo veku 4-5 rokov. Okrem hrania sa, ktoré je veľmi dôležité pre ich zdravý vývoj,  Včielky rady kreslia, ešte radšej maľujú, cvičia a tancujú, vzdelávajú sa na počítači, kde riešia zložité úlohy. Včielky si rady zacvičia v telocvični. Každý deň sa tešia na pobyt vonku na školskom dvore v každom ročnom období. Pred popoludňajším odpočinkom sa prenesú do ríše rozprávok a držia palce dobrým hrdinom v boji proti ježibabám, drakom a iným zlým stvoreniam. A po olovrante už čakajú na náruč svojich mamičiek a oteckov.


Denný poriadok:
7.00 - Hry a činnosti podľa výberu detí, Zdravotné cvičenie
8.30  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Vzdelávacie aktivity, Pobyt vonku
11.30  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Odpočinok
14.40  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Hry a činnosti podľa výberu detí, Vzdelávacie aktivity, Krúžková činnsoť

Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Včielok.

Prosím, nazrite k nám: