Sloníkovia

Triedne učiteľky: MARCELA BARČIAKOVÁ, IVETA VARÉNYIOVÁ
Trieda: 
3 - 4 ročných detí
Počet detí:
23

slonikoviamsdorocka@gmail.com

Charakteristika  triedy :
Logom našej triedy je Sloník.
Nájdete nás v druhej budove na poschodí vpravo.
V školskom roku 2021/2022 je v triede zapísaných 23 detí, z toho 11 chlapcov a 12 dievčat.
Trieda je vybavená detským nábytkom, lehátkami, hračkami, pomôckami  a audiuovizuálnou technikou – interaktívnou tabuľou, DVD prehrávačom a počítačom s multifunkčným zariadením. Vybavenie hrových centier je útulné, príjemné a harmonické. Spĺňa estetické a emocionálne kvality. Podnetnosť prostredia je dynamická, pravidelne vhodne dopĺňaná aktuálnou výzdobou a výtvormi detí.
V našej triede využívame prvky Montessori pedagogiky. Deti pracujú vo svojom prostredí - na táckach, koberčekoch s podnetnými pomôckami a aktivitami, ktoré majú na dosah v montessori centre.
Denný poriadok v triede je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Zabezpečíme vyvážené striedanie činností, dodržiavanie zásad správnej životosprávy a vytvoríme časový priestor pre hru a učenie detí. Samozrejme so vzájomnou dôverou rodičov, spoluprácou s nimi, realizujeme aj triedne aktivity a spoločné podujatia počas roka.

Naše centrá aktivít:
- prírodovedné
- umelecké
- dopravy a stavebníc
- matematicko-logické
- knižnice a rannej gramotnosti
- Montessori                                  
- digitálne             
- centrum hier                                                                                                                                  


Denný poriadok:
7.00 - hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
8.30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)
          - vzdelávacia aktivita
          - pobyt vonku
11.30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)
14.40 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)                                              
           - hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

Plán práce triedneho učiteľa:                                                                                                        

Triednym učiteľom na školský rok 2021/2022 je pani učiteľka Marcela Barčiaková.
Úlohou triednej učiteľky je okrem iného dbať na správne a každodenné vyplnenie triednej agendy, plánovanie výchovno- vzdelávacieho procesu, úpravu násteniek v šatni i v triede, plnenie cieľov interných projektov, úloh z Plánu práce školy, Plánu metodického združenia, plnenie spoločných školských i triednych úloh.
   

Z nášho fotoalbumu:

 

Montessori centrum

Montessori centrum

stiahnuťzväčšiť
Digitálne centrum

Digitálne centrum

stiahnuťzväčšiť
Matematicko-logické centrum

Matematicko-logické centrum

stiahnuťzväčšiť
Prírodovedné centrum

Prírodovedné centrum

stiahnuťzväčšiť
Stavebnicové centrum

Stavebnicové centrum

stiahnuťzväčšiť
Výtvarné centrum

Výtvarné centrum

stiahnuťzväčšiť
Centrum knižnice

Centrum knižnice

stiahnuťzväčšiť
Chlapci stavajú autodráhu

Chlapci stavajú autodráhu

stiahnuťzväčšiť
Naši malí stavitelia

Naši malí stavitelia

stiahnuťzväčšiť
Vonku na pieskovisku

Vonku na pieskovisku

stiahnuťzväčšiť
Trénujeme ručičky

Trénujeme ručičky

stiahnuťzväčšiť
Hektorko stavia lego

Hektorko stavia lego

stiahnuťzväčšiť
Zoznámenie sa Sloníkov

Zoznámenie sa Sloníkov

stiahnuťzväčšiť
Princeznička na bále

Princeznička na bále

stiahnuťzväčšiť
Aktivita

Aktivita "Malé a veľké"

stiahnuťzväčšiť
Miška a Saška

Miška a Saška

stiahnuťzväčšiť
Domčeky v našom meste

Domčeky v našom meste

stiahnuťzväčšiť
Zostavujeme z tvarov

Zostavujeme z tvarov

stiahnuťzväčšiť
Domček, domček, kto v tebe býva?

Domček, domček, kto v tebe býva?

stiahnuťzväčšiť
Počúvame rozprávku

Počúvame rozprávku

stiahnuťzväčšiť
Oslávenec Matúško

Oslávenec Matúško

stiahnuťzväčšiť
Aktivita na zoznamovanie sa

Aktivita na zoznamovanie sa

stiahnuťzväčšiť
Prišla jeseň

Prišla jeseň

stiahnuťzväčšiť
Počítame 1,2,3

Počítame 1,2,3

stiahnuťzväčšiť
Staviame z kociek 1

Staviame z kociek 1

stiahnuťzväčšiť
Staviame z kociek 2

Staviame z kociek 2

stiahnuťzväčšiť
Gaštanové obrázky

Gaštanové obrázky

stiahnuťzväčšiť
Zostavujeme z gaštanov

Zostavujeme z gaštanov

stiahnuťzväčšiť
Upiekli sme pizzu

Upiekli sme pizzu

stiahnuťzväčšiť
Červené jabĺčko

Červené jabĺčko

stiahnuťzväčšiť
Triedime farby

Triedime farby

stiahnuťzväčšiť
Paťko oslavuje

Paťko oslavuje

stiahnuťzväčšiť
Jabĺčko a Paťko

Jabĺčko a Paťko

stiahnuťzväčšiť
Skúmame šiškové semienka

Skúmame šiškové semienka

stiahnuťzväčšiť
Oslávenec Borisko

Oslávenec Borisko

stiahnuťzväčšiť
Naše hríbiky

Naše hríbiky

stiahnuťzväčšiť
Šikulka Zorka

Šikulka Zorka

stiahnuťzväčšiť
Tamarka a Simonka

Tamarka a Simonka

stiahnuťzväčšiť
Senzomotorický chodníček

Senzomotorický chodníček

stiahnuťzväčšiť
Obrázky z puzzle nás bavia

Obrázky z puzzle nás bavia

stiahnuťzväčšiť
Hmatové pexeso

Hmatové pexeso

stiahnuťzväčšiť
Aktivita

Aktivita "Nasadať, nasadať"

stiahnuťzväčšiť
Sloník nás víta

Sloník nás víta

stiahnuťzväčšiť
Vitajte, Sloníkovia!

Vitajte, Sloníkovia!

stiahnuťzväčšiť
Oslávenec Martinko

Oslávenec Martinko

stiahnuťzväčšiť
Viki sa hrá v Montessori centre

Viki sa hrá v Montessori centre

stiahnuťzväčšiť
Veže z kociek

Veže z kociek

stiahnuťzväčšiť
Zdravý čajík

Zdravý čajík

stiahnuťzväčšiť
Mikulášov domček

Mikulášov domček

stiahnuťzväčšiť
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

stiahnuťzväčšiť
Ľúbime babku aj dedka

Ľúbime babku aj dedka

stiahnuťzväčšiť
Zimná zmyslová krabica

Zimná zmyslová krabica

stiahnuťzväčšiť
Čakáme Mikuláša

Čakáme Mikuláša

stiahnuťzväčšiť
Niekto sa aj bál

Niekto sa aj bál

stiahnuťzväčšiť
Poslúchali sme

Poslúchali sme

stiahnuťzväčšiť
Kde sa vzal, tu sa vzal

Kde sa vzal, tu sa vzal

stiahnuťzväčšiť
Kŕmenie vtáčikov 1

Kŕmenie vtáčikov 1

stiahnuťzväčšiť
Kŕmenie vtáčikov 2

Kŕmenie vtáčikov 2

stiahnuťzväčšiť