Školská rada a Rada RZ

ŠKOLSKÁ RADA 

PREDSEDA:

Eva  Hercová - zástupca nepedagogických zamestancov

ČLENOVIA:

zástupcovia rodičov:

Lenka Ďaďanová

Linda Bednárik

Kristína Sádovská

Mgr. Monika Kecskésová Gábrišová

zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Erika Dékányová

Mgr. Alžbeta Husárová

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

JUDr. Ing. Ivan Katona

Dušan Legény

PaedDr. Anna Rošková

JUDr. Dávid Nagy

 

RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

PREDSEDA:

PhDr. Martina Bachnová 

POKLADNÍK:

Ing. Alexandra Hrušková

REVÍZNA KOMISIA:

Ing Zuzana Fógelová

ČLENOVIA:

RNDr. Kristína Rogozánová

Ing. Zuzana Klajmanová

Martina Tóthová

JUDr. Jozef Pirohár