Školská rada a Rada RZ

ŠKOLSKÁ   RADA

PREDSEDA : Eva Hercová - zástupca z nepedagogických zamestnancov                             

ČLENOVIA :

- zástupcovia rodičov:

Mgr. Zuzana Hoffmannová

Ing. Klaudia Raffaj Hypschová

Mgr. Martina Kubičková

Kristína Poláková

 - zástupcovia z pedagogických zamestnancov:

Mgr. Alžbeta Husárová

Erika Dékányová (podpredseda)                     

- delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

JUDr. Jaromír Valent

Mgr. Štefan Danis

PaedDr. Anna Kijaček Rošková 

MUDr. Silvester Demo

 

RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Predseda: Ing. Henrieta Godány Vassová  (tr. Lienok)

Pokladník: Bc. Veronika Martinkovičová  (tr. Ježkovia)

Revízna komisia: Lenka Ďaďanová  (tr. Mackovia)

Člen: RNDr. Kristína Rogozánová  (tr. Krtkovia)

                     Linda Bednárik  (tr. Zajkovia)            

                     Martina Tóthová  (tr. Včielok)

                          Darina Belická (tr. Sloníkovia)