Rozhodnutia o prijatí

V MŠ bolo na školský rok 2020 /2021 prijatých 48 detí.

Rozhodnutia budú zasielané poštou od 1.6.2020. Kto má záujem, môže sa informovať v pondelok a v stredu od 9.00 do 11.00 hod. na tel. čísle 0903 540 693. Podrobnejšie informácie o organizácii školského roka zverejníme na web stránke od 10.6.2020.

Mgr. Eva Cviková, riaditeľka MŠ