OZNAM

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22 bude 10. a 11.5.2021

http://www.msdorocka.sk/prijimanie-deti-zapis

PS/PK Information and Licensing Documents | View 

 Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach s platnosťou

od 12. marca 2021. 

Materská škola bude od pondelka 12. 4. 2021 otvorená pre všetky deti.

Podmienkou pre vstup do MŠ bude:

1. zákonný zástupca, ktorý privádza dieťa do MŠ ráno odovzdá tlačivo Čestné vyhlásenie- príloha č.11/a   

(Tlačivá na stiahnutie vľavo alebo http://www.msdorocka.sk/tlaciva-na-stiahnutie) a kópiu potvrdenia:

 o negatívnom výsledku RT – PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní (aktualizácia každých 7 dní)

- alebo potvrdením o tom, že prekonal Covid 19 a je do určitého dátumu oslobodený od testovania,

- alebo potvrdením o tom, že bol zaočkovaný.

2. pre dieťa prichádza ten istý zákonný zástupca alebo druhý člen rodiny (otec alebo matka), ktorý sa preukáže negatívnym antigénovým testom.

Bez negatívneho antigénového testu a  čestného vyhlásenia nemôže zákonný zástupca ani nikto iný vstúpiť do budovy MŠ. 

V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.

Ďakujeme. 

Zákonní zástupcovia detí majú možnosť sa prihlasovať každý týždeň na antigénové testovanie u triednych učiteliek do stredy 10.00 hod. Prosíme všetkých, ktorí sa prihlásili, aby sa záväzne aj testovania zúčastnili. 

Návrat do škôl od 12.4.2021

https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

 Návrat do škôl od 19.4.2021

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

Premium Vector | Coronavirus 2019-ncov or covid-19 disease prevention  concept with cute kids boy and girl wearing face mask isolated on white  background vector illustration