OZNAM - stravovanie

 VÝZVA PRE RODIČOV

Stravovanie v školskej jedálni od 1.9.2021

Oznamujeme rodičom detí predškolákov, že v školskom roku 2021/2022 bude ukončené plošné poskytovanie dotácie na stravu predškolákom v MŠ, t.j. predškoláci nebudú dostávať dotáciu na stravu. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť pre:

  •  deti v poslednom ročníku MŠ z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • deti v poslednom ročníku MŠ z domácnosti, v ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • deti v poslednom ročníku MŠ z domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia, čiže si neuplatnil ani jeden rodič na dieťa daňový bonus
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus.      

Prosíme všetkých rodičov detí, ktorí spĺňajú uvedené kritériá na poskytovanie dotácie na stravu, aby predložili potrebné potvrdenia do 30.7.2021.

Čo sa týka ostatných detí v MŠ (nie predškolákov), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách. 

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti