Naša hymna

Ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.

Odvezte sa s nami zábavu hľadať. 

Škôlka naša, zlatá, milá, tu sa veru nudiť nedá.

Ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať. 

Do sveta si vyrazíme, nové veci objavíme.

Ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať. 

Poďte všetci s nami, tu nám bude hej.

Spolu je nám dobre v škôlke Ďorockej. 

Hračiek tu je plná trieda, farby, čísla, abeceda.

Ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať. 

Kamaráta si tu nájdeš, osamelý nezostaneš.

Ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať. 

Vieme veľa básní a aj pesničky.

Aj počítať vieme, hoc sme maličkí. 

Cvičíme a tancujeme, potom celý obed zjeme.

Ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať. 

Všetko sa nám tu podarí, nás tu majú všetci radi.

Ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.