Lienky

Triedne učiteľky: ALENA ŠTEFANKOVÁ, Bc. FRANCISKA VÍGHOVÁ 
Trieda: 4 - 5 ročné deti
Počet detí: 24

lienkydorocka@gmail.com

Charakteristika triedy:
Logom našej triedy je LIENKA. Trieda sa nachádza na poschodí v druhej budove MŠ. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít. Každé centrum je vybavené didaktickými pomôckami, hračkami, ktoré rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, jemnú a hrubú motoriku.
V hrách a činnostiach  a vo vzdelávacích aktivitách aktívne využívame počítač, pracujeme s detskými edukačnými programami, v ktorých sa deti riadia podľa pokynov počítača - rozvíjajú si pozornosť, pamäť, grafomotorické zručnosti – priraďujú, triedia, usporadúvajú rôzne predmety, ale aj skladajú puzzle, vyfarbujú omaľovánky a kreslia podľa vlastnej fantázie.
Deti majú kladný vzťah najmä k výtvarným činnostiam. K obľúbeným  patrí kreslenie, maľovanie, lepenie, strihanie, skladanie papiera, práce s odpadovým a technickým materiálom,  ale aj konštruovanie z Lega a zo Sevy.

Harmonogram denných aktivít:
7,00    Hry a činnosti podľa výberu detí            
           Zdravotné cvičenie
8,30    Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
           Vzdelávacie aktivity
           Pobyt vonku
11,30  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
           Odpočinok
14,40  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
           Hry a činnosti podľa výberu detí
           Vzdelávacie aktivity
           Krúžková činnosť


Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Lienok.

Naše fotky

Logo triedy Lienky

Logo triedy Lienky

stiahnuťzväčšiť
Šatňa Lienok

Šatňa Lienok

stiahnuťzväčšiť
Lienka v knižnici

Lienka v knižnici

stiahnuťzväčšiť
Lienka tvorí a maľuje

Lienka tvorí a maľuje

stiahnuťzväčšiť
Lienka tvorí a maľuje 2

Lienka tvorí a maľuje 2

stiahnuťzväčšiť
Lienka sa hrá

Lienka sa hrá

stiahnuťzväčšiť
Lienka počíta a stavia

Lienka počíta a stavia

stiahnuťzväčšiť
Lienka objavuje

Lienka objavuje

stiahnuťzväčšiť
Lienka a motorická stena

Lienka a motorická stena

stiahnuťzväčšiť
Lienka a digitálne médiá

Lienka a digitálne médiá

stiahnuťzväčšiť
Lienka a hudobné nástroje

Lienka a hudobné nástroje

stiahnuťzväčšiť
Lienka oddychuje

Lienka oddychuje

stiahnuťzväčšiť
Na vychádzke okolo MŠ

Na vychádzke okolo MŠ

stiahnuťzväčšiť
Úsmev, prosím

Úsmev, prosím

stiahnuťzväčšiť
Usmiate pani predavačky v obchode na šk.dvore

Usmiate pani predavačky v obchode na šk.dvore

stiahnuťzväčšiť
To je veľká zábava

To je veľká zábava

stiahnuťzväčšiť
Hráme sa na preliezkach

Hráme sa na preliezkach

stiahnuťzväčšiť
Hráme sa na preliezkach 2

Hráme sa na preliezkach 2

stiahnuťzväčšiť
Návšteva v kuchyni - Kto sa o nás stará

Návšteva v kuchyni - Kto sa o nás stará

stiahnuťzväčšiť
Staviam, staviaš, staviame

Staviam, staviaš, staviame

stiahnuťzväčšiť
Vychutnávame si ovocie

Vychutnávame si ovocie

stiahnuťzväčšiť
Vychutnávame si ovocie 2

Vychutnávame si ovocie 2

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Leuško

Všetko najlepšie k narodeninám, Leuško

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Matiasko

Všetko najlepšie k narodeninám, Matiasko

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Dianka

Všetko najlepšie k narodeninám, Dianka

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Hanka

Všetko najlepšie k narodeninám, Hanka

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Miška

Všetko najlepšie k narodeninám, Miška

stiahnuťzväčšiť
Hráme sa na maliarov

Hráme sa na maliarov

stiahnuťzväčšiť
Hráme sa s farbami

Hráme sa s farbami

stiahnuťzväčšiť
Jeden kukuč z obchodu

Jeden kukuč z obchodu

stiahnuťzväčšiť
Na školskom dvore

Na školskom dvore

stiahnuťzväčšiť
Na školskom dvore 2

Na školskom dvore 2

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Riško

Všetko najlepšie k narodeninám, Riško

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Sofinka

Všetko najlepšie k narodeninám, Sofinka

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Bianka

Všetko najlepšie k narodeninám, Bianka

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie k narodeninám, Tomáško

Všetko najlepšie k narodeninám, Tomáško

stiahnuťzväčšiť
Vyrábame si čerstvé smoothie

Vyrábame si čerstvé smoothie

stiahnuťzväčšiť
Zbierame listy na šk. dvore

Zbierame listy na šk. dvore

stiahnuťzväčšiť
Lepíme kostru človeka - RTG snímok

Lepíme kostru človeka - RTG snímok

stiahnuťzväčšiť
Skladáme telo človeka

Skladáme telo človeka

stiahnuťzväčšiť
Skladáme telo človeka 2

Skladáme telo človeka 2

stiahnuťzväčšiť
Skladanie ľudského tela zo stavebnice

Skladanie ľudského tela zo stavebnice

stiahnuťzväčšiť
Zbierka pre ľudí v núdzi

Zbierka pre ľudí v núdzi

stiahnuťzväčšiť
Hurá, Vianoce sú za dverami

Hurá, Vianoce sú za dverami

stiahnuťzväčšiť
V zdravom tele zdravý duch

V zdravom tele zdravý duch

stiahnuťzväčšiť
V zdravom tele zdravý duch 2

V zdravom tele zdravý duch 2

stiahnuťzväčšiť
Pyžamová párty

Pyžamová párty

stiahnuťzväčšiť
Pyžamová párty 2

Pyžamová párty 2

stiahnuťzväčšiť
Pyžamová párty 3

Pyžamová párty 3

stiahnuťzväčšiť