Letná prevádzka

LETNÁ PREVÁDZKA

Oznamujeme  rodičom, že v čase letných prázdnin bude naša materská škola od 1.07 do 10.08.2022 v prevádzke pre deti oboch pracujúcich rodičov.

Od 11.08. do 24.08.2022 bude v prevádzke MŠ Nábrežná  pre deti oboch pracujúcich rodičov.

Od 25. augusta 2022 do 31. augusta 2022 budú zatvorené všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky, bude sa realizovať príprava na nový školský rok 2022/2023.

Prosíme rodičov, aby svoj záujem nahlásili triednym učiteľkám do 13. mája 2022.

Všetky platby za júl a august bude nutné zaplatiť do 31.05.2022, aby mohlo dieťa nastúpiť na letnú dochádzku do materskej školy.

Nový školský rok 2022/2023 sa začína 5.09.2022

Oznamujeme  rodičom , že platby za leto -  júl a august budeme vyberať v hotovosti v dňoch 30. a 31. mája 2022

Poplatky vyberá pani Jančová v hlavnej budove v Montessori dielničke. 

od 7.00 – do 9.00 hod. 
od 14.30 – do 16.00 hod.
 
Poplatky sú nasledovné: 
- 14.-€ školné 
- 2.- € ŠJ režijné
- strava za prihlásené dni
 
Júl – 14.- € + 2.- + strava
August – 14.-€ + 2.- + strava

Prosíme rodičov, aby prišli poplatky uhradiť do 31.05.2022, inak jeho dieťa nebude zaradené na letnú prevádzku. 

Zoznam prihlásených detí je na leto záväzný a preto sa poplatky nebudú vracať späť.