Ježkovia


Triedne učiteľky: Bc. VERONIKA MARTINKOVIČOVÁ,  Mgr. ALŽBETA HUSÁROVÁ          
Trieda: 
34 ročných detí
Počet detí: 
23

jezkovia25@gmail.com


Charakteristika  triedy:
Logom našej triedy je JEŽKO. Trieda  je situovaná na poschodí, naľavo od riaditeľne. Je útulne a estetický zariadená, vybavená hračkami, edukačnými pomôckami a digitálnou technológiou. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít, v ktorých deti nadobúdajú nové vedomosti, rozvíjajú si svoje zručnosti, schopnosti a návyky rôznymi aktivitami využívajúcimi prvky Montessori pedagogiky. Centrá aktivít sú prispôsobené potrebám detí, spĺňajú edukačné aj estetické požiadavky, sú podnetné pre všestranný a harmonický rozvoj detí s prihliadnutím na ich individualitu a vývinové osobitosti.
V našej triede je zapísaných 13 dievčat a 10 chlapcov. Každé z 23 detí je dôležité, rešpektované, ľúbené a je dôvodom, prečo sme tu.


Harmonogram denných aktivít:
7,00    Hry a činnosti podľa výberu detí            
           Zdravotné cvičenie
8,30    Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
           Vzdelávacie aktivity
           Pobyt vonku
11,30  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
           Odpočinok
14,40  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
           Hry a činnosti podľa výberu detí
           Vzdelávacie aktivity
         

Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Ježkov.

Triedne aktivity:
-Tekvicové strašidielka
- Deň materských škôl - Zdravý deň v MŠ
- Vianočná besiedka a vianočné posedenie
- Maškarný ples
- besiedka ku Dňu matiek
- Mliečny deň
- Deň rodiny
- Výlet s rodičmi
 
NAŠA FOTOGALÉRIA

 

Vitajte v triede Ježkov

Vitajte v triede Ježkov

stiahnuťzväčšiť
Prvý deň na školskom dvore

Prvý deň na školskom dvore

stiahnuťzväčšiť
Prvýkrát na školskom dvore 2

Prvýkrát na školskom dvore 2

stiahnuťzväčšiť
Na šmýkalke 2

Na šmýkalke 2

stiahnuťzväčšiť
Toto vyložím :)

Toto vyložím :)

stiahnuťzväčšiť
Aké je to zvieratko?

Aké je to zvieratko?

stiahnuťzväčšiť
Tooooľko hračiek :)

Tooooľko hračiek :)

stiahnuťzväčšiť
Táto kniha sa mi páči

Táto kniha sa mi páči

stiahnuťzväčšiť
Takto to treba:)

Takto to treba:)

stiahnuťzväčšiť
Pomôžem Ti :)

Pomôžem Ti :)

stiahnuťzväčšiť
Ide, ide vláčik

Ide, ide vláčik

stiahnuťzväčšiť
Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

stiahnuťzväčšiť
Na dopravnom ihrisku 2

Na dopravnom ihrisku 2

stiahnuťzväčšiť
Beseda s pani upratovačkou

Beseda s pani upratovačkou

stiahnuťzväčšiť
Robím to dobre?

Robím to dobre?

stiahnuťzväčšiť
My sme ale šikovní :)

My sme ale šikovní :)

stiahnuťzväčšiť
Aj mne sa darí :)

Aj mne sa darí :)

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie, Lukáško :)

Všetko najlepšie, Lukáško :)

stiahnuťzväčšiť
Na potulkách po MŠ

Na potulkách po MŠ

stiahnuťzväčšiť
Na potulkách po MŠ 2

Na potulkách po MŠ 2

stiahnuťzväčšiť
To je ľahké :)

To je ľahké :)

stiahnuťzväčšiť
Musíme sa sústrediť :)

Musíme sa sústrediť :)

stiahnuťzväčšiť
Gabko, všetko najlepšie :)

Gabko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Leuška, všetko najlepšie :)

Leuška, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Borisko, všetko najlepšie :)

Borisko, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
To je ľahké :)

To je ľahké :)

stiahnuťzväčšiť
Dianka, všetko najlepšie :)

Dianka, všetko najlepšie :)

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie, Viki :)

Všetko najlepšie, Viki :)

stiahnuťzväčšiť
Vitajte medzi nami, Ježkovia :)

Vitajte medzi nami, Ježkovia :)

stiahnuťzväčšiť
Ozajstní škôlkári :)

Ozajstní škôlkári :)

stiahnuťzväčšiť
Všetko najlepšie, Ondrejko :)

Všetko najlepšie, Ondrejko :)

stiahnuťzväčšiť
Staviame snehuliaka

Staviame snehuliaka

stiahnuťzväčšiť
Staviame snehuliaka 2

Staviame snehuliaka 2

stiahnuťzväčšiť
So snehuliakom :)

So snehuliakom :)

stiahnuťzväčšiť
Vianočné tvorenie

Vianočné tvorenie

stiahnuťzväčšiť
Vianočné tvorenie 2

Vianočné tvorenie 2

stiahnuťzväčšiť
Vianočné tvorenie 3

Vianočné tvorenie 3

stiahnuťzväčšiť
Prekvapenie pod stromčekom

Prekvapenie pod stromčekom

stiahnuťzväčšiť
Čo sme to dostali?

Čo sme to dostali?

stiahnuťzväčšiť
Čo sme to dostali? 2

Čo sme to dostali? 2

stiahnuťzväčšiť
Skúšame 2 :)

Skúšame 2 :)

stiahnuťzväčšiť