Oznam

TEŠÍME SA DO ŠKÔLKY!

Pokyny k nástupu do MŠ od 2.9.2020 v zmysle nariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR

 

- zákonní zástupcovia novoprijatých detí predkladajú potvrdenie od pediatra nie staršie ako 3 dni (ak nemali potvrdenie od pediatra v žiadosti o prijatie do MŠ)

- zákonní zástupcovia všetkých detí vypĺňajú tlačivá - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (tlačivá sú pri vchodoch do budovy MŠ alebo si ich stiahnete tu - ikonka vľavo - Tlačivá na stiahnutie) a odovzdajú ich pani učiteľkám v triede v deň nástupu do MŠ – 2.9.2020, bez týchto tlačív nie je možný nástup dieťaťa do MŠ

- vstup do budovy MŠ je povolený len jednému zákonnému zástupcovi, ktorý privádza dieťa do MŠ, prosíme dodržiavať odstupy

- zákonný zástupca vstupuje do budovy MŠ s rúškom, spolu s dieťaťom si dezinfikujú ruky, zdržiavajú sa v šatni minimálny potrebný čas – max. 10 minút

- deťom je potrebné nechať v skrinke náhradné rúško

- deťom nenosiť uteráky, doniesť papierové utierky

nosiť hračky z domáceho prostredia je zakázané

- v prípade, že je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne prosíme informovať triednu učiteľku a riaditeľku MŠ

- ak bola dieťaťu nariadená karanténa, prosíme oznámiť triednej učiteľke a riaditeľke MŠ

- v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), učiteľka dieťa nepreberie