GivingTuesday

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. #GivingTuesday jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti, pretože len spolu môžeme dosiahnuť skutočné zmeny. Počas #GivingTuesday pritom nemusíme robiť veľké veci, dôležité je, že sa zapojíme a pomôžeme, ako môžeme.

V rámci podujatia #GivingTuesday sme sa aj  tento rok veľmi aktívne zapojili do zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre Novozámčanov v núdzi. Zbierka potravín je príležitosťou ukázať silu ľudskosti. Gesto, ktoré stojí pár centov, ale pomôže mnohým zmierniť neľahkú životnú situáciu.

Všetky vyzbierané dary sa presunuli do Komunitného centra KOMPAS, kde budú následne roztriedené a postupne distribuované prostredníctvom sociálnej výdajne potravín SoVA, a to prevažne rodinám s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii a nízkopríjmovým seniorom.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým rodičom, že aj v takýchto neľahkých časoch myslia aj na iných a svojimi darmi prispeli tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať ...