Emilove sady

Ako prejav vďaky za spoluprácu prostredníctvom programu „školské ovocie a zelenina“ by sme Vás radi odmenili zľavou na nákup našich produktov na e-shope www.emilovesady.sk

Zasielame Vám informačný plagát s Vašim unikátnym zľavovým kódom, ktorý môže využiť ako vedenie, tak i jej personál, či rodičia a všetci priatelia školy.

Školské ovocie
OVD – Ovocinárske družstvo
Za traťou 1427
941 31 Dvory nad Žitavou