Darujte nám 2 % z dane

Prosíme všetkých rodičov, aby nám prispeli 2 % z daní a tým nám finančne pomohli pri vybudovaní nového školského ihriska na školskom dvore a zveľadení tried.

Tlačivá sú:
• na nástenkách,
• u triednych učiteliek
• na web. stránke MŠ  (www.msdorocka.sk)

Po vyplnení je potrebné tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa odovzdať na Daňový úrad alebo ich prinesiete späť do MŠ, odkiaľ sa potom hromadne odovzdajú .
Za príspevky Vám ďakujeme.

 


      


Stiahnuť tlačivo