Ďakujeme OVD

 

Ďakujeme veľmi pekne OVD - Ovocinárskemu družstvu vo Dvoroch nad Žitavou za jabĺčka pre našu materskú školu. Veľmi si ceníme, že aj v dnešných časoch niekto nezištne myslí na tých najzraniteľnejších, na deti a obdarí ich vitamínmi. Jabĺčkam sa naše deti nesmierne potešili, po spoločnej ochutnávke skonštatovali, že sú vynikajúce. Každý si svoj veľký balík vitamínov statočne držal a s radosťou odnášal domov.