Anglický jazyk

Anglický jazyk prebieha v Materskej škole od roku 2015. Pani učiteľka je kvalifikovaná pedagogička a lingvistka, ktorá pôsobí vo viacerých subjektoch v našom meste. Spokojné deti, radosť z hodín a bohaté vedomosti svedčia o vysokokvalitnej výučbe.
Výučba prebieha štandardným programom 1x do týždňa.
V štúdiu je možné po ukončení materskej školy pokračovať vo všetkých základných školách.


veselé učenie s pesničkami

veselé učenie s pesničkami

stiahnuťzväčšiť