OZNAM

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

http://www.msdorocka.sk/prijimanie-deti-zapis

 

Materská škola bude od pondelka 8.2. 2021 otvorená pre všetky deti.

Podmienkou pre vstup do MŠ bude:

1. zákonný zástupca, ktorý privádza dieťa do MŠ ráno odovzdá tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (Tlačivá na stiahnutie vľavo alebo http://www.msdorocka.sk/tlaciva-na-stiahnutie) a preukáže sa:

-  negatívnym  antigénovým testom,

- alebo potvrdením o tom, že prekonal Covid 19 a je do určitého dátumu oslobodený od testovania,

- alebo potvrdením o tom, že bol zaočkovaný.

2. pre dieťa prichádza ten istý zákonný zástupca alebo druhý člen rodiny (otec alebo matka), ktorý sa preukáže negatívnym antigénovým testom.

Bez negatívneho antigénového testu a tlačiva o bezinfekčnosti nemôže zákonný zástupca ani nikto iný vstúpiť do budovy MŠ. 

V prípade zmien Vás budeme informovať.

Ďakujeme.

 

 Návrat do škôl od 8.2.2021

https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf?fbclid=IwAR1n6D6FR9DSUR9WdsiGWz806ghdcz_gOC8IH0Axt8T7_ck84Yvei21hxjY

 

Premium Vector | Coronavirus 2019-ncov or covid-19 disease prevention  concept with cute kids boy and girl wearing face mask isolated on white  background vector illustration