Oznam

TAKTO SME OSLÁVILI DEŇ DETÍ

http://www.msdorocka.sk/takto-sme-oslavili-den-deti

 ROZHODNUTIA O PRIJATÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/21

http://www.msdorocka.sk/rozhodnutia-o-prijati1

Poplatky za mesiac JÚN budú uhrádzať len rodičia, ktorých deti nastúpili do MŠ.

Poplatky prosíme zaplatiť do 15. dňa v mesiaci.

Poplatky za mesiace JÚL a AUGUST prosíme uhradiť do 24.6.2020