OZNAM

Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR a podľa rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Nové Zámky, z dôvodu opatrení spojených so zavedením lockdownu bude MŠ

v prevádzke od 18.1. do 22.1.2021 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorí nie sú na home office a dochádzajú do zamestnania obaja.

Naďalej vás budeme priebežne informovať. 

Rozhodnutie ministra - vzdelávanie od 18.1.2021

https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

 

ŠKOLNÉ

V mesiaci január 2021 sa bude uhrádzať školné nasledovne:

- Ak dieťa nepríde celý mesiac, rodič požiada tlačivom o odpustenie školného (tlačivo na webe - http://www.msdorocka.sk/ziadost-o-odpustenie-prispevku-za-pobyt-dietata-v-ms )

- Deti, ktoré chodia do MŠ platia celú sumu 14,- € + 2,- €

- Ak sa povolí otvorenie MŠ od 25.01.2021 do 29.01.2021 pre všetky deti, hradí sa 3,50-€ za tento týždeň + 2,-€ režijné náklady ŠJ

- Kto uhradil poplatky a dieťa nenastúpi v januári, presúva sa mu úhrada na ďalší mesiac. 

 

Premium Vector | Coronavirus 2019-ncov or covid-19 disease prevention  concept with cute kids boy and girl wearing face mask isolated on white  background vector illustration